FI/ENG
Ensimmäisenä luurangosta tulee usealle mieleen kuolema, mutta taiteessani kyse on enemmänkin elämästä ja luuranko toimii symbolina ihmisyydelle olemalla kuin riisuttu versio sinusta ja minusta.
Pääteemana taiteessani on ihmisen luontoyhteys ja teokset käsittelevät ajankohtaisia vakaviakin aiheita, kuitenkin sisältäen paljon huumoria. Surrealismi, symbolismi ja luontoteemaiset aiheet luovat taiteessani maailman, jossa uteliaat luurangot pilkahtelevat teoksesta toiseen pohtien, mikä on todellista ja merkityksellistä tässä dilemmoja täynnä olevassa maailmassa.
Rohkaisen katsojaa miettimään luontokäsitystään sekä herättelemään omaa sisäistä luurankoaan ikuisten kysymysten äärellä elämästä, kuolemasta ja kaikesta siitä väliltä.

For many skeleton represents death, but in my art it serves as a symbol of humanity by being sort of a stripped down version of you and me.
The main theme in my art is the connection between human and nature and the works deal with current serious topics still maintaining elements of humor. Surrealism, symbolism and nature-themed subjects create a world where curious skeletons peek from one work to another, reflecting on what is real and meaningful in this world full of dilemmas.
I encourage the viewer to reflect on their understanding of nature and awaken their own inner skeleton to think about the questions of life, death and everything in between.
Back to Top