FI/ENG
Työskentelen öljyvärimaalauksen keinoin muodostaen herkullisia kontrasteja elävän ja elottoman, sekä runsaan ja riisutun välillä. Maalauksissani käsitellään aiheita elämästä, ihmisyydestä ja ihmiskokemuksesta keskittyen arjen pieniin asioihin ja ihmisille muodostuneisiin tapoihin.
Taiteeni keskiössä oleilee luuranko. Se on kuin riisuttu kuva ihmisestä, josta ei näe hänen sosiaalista asemaansa, tarkkaa ikää tai sukupuolta. Näiden elementtien puuttuessa ajatukset kääntyvät sisäänpäin: omiin arvoihimme, tekoihimme ja elämäämme. Samalla luuranko edustaa minulle tietynlaista vapautta ja irtautumista ennakkokäsityksistä, mutta herättää myös kysymyksen siitä, täytyykö kaikkien ulkoisten elementtien olla riisuttuna, jotta voisimme nähdä toisemme tasavertaisina.

I work with the methods of oil painting, creating delicious contrasts between the living and the inanimate, as well as the rich and stripped. My paintings deal with topics of life, humanity and human experience, focusing on small everyday things and habits formed by people.

At the center of my art is a skeleton. It's like a stripped-down picture of a person, where you can't see their social status, exact age or gender. In the absence of these elements, thoughts turn inward: to our own values, actions and lives. At the same time, the skeleton represents to me a certain kind of freedom and detachment from preconceived notions, but it also raises the question of whether all external elements must be stripped away so that we can see each other as equals.

Back to Top