FI/ENG
Teokseni käsittelevät kaikkea elämän ja kuoleman väliltä aina tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä pienimpiin arkisiin asioihin: kuten ilmastonmuutosta ja eriarvoisuutta, kupposesta kahvia hiljaisena aamuna tai sitä, miten valo suodattuu puiden läpi. Öljyväreillä maalaaminen antaa minulle tavan pysähtyä ja keskittyä tiettyyn hetkeen ja maalauksistani huokuukin tietynlainen pysähtyneisyys ja rauha.   
Teokseni käsittelevät aikaa ja paikkaa, missä ulkonäöllä ei ole vaikutusta yksilön identiteettiin ja taiteessani esiintyvät luurangot luovat keskustelua ajatuksesta, jossa olisimmekin kaikki yhdenvertaisia esimerkiksi ulkonäöstä, sukupuolesta tai kulttuurista riippumatta. Luuranko kuvastaa teoksissani kuoleman sijasta elämää, mutta elämän ja luonnon kiertokulku ovat töissäni myös läsnä. 
Maalauksen keinoin muodostan kankaalle kuin pysähtyneitä hetkiä elämän varrelta, jossa kauneus ja makaaberi kohtaavat kumpikaan toistaan poissulkematta. Taiteellani haluan rohkaista katsojaa pohtimaan vaikutustaan ja aikaansa maanpäällä sekä tarkastelemaan omaa luontosuhdettaan. 

My works deal with everything between life and death, from the most important social issues to the smallest everyday things: such as climate change and inequality, a cup of coffee on a quiet morning or how light filters through the trees. Painting with oils gives me a way to slow down and focus on a certain moment, and that reflects in my paintings as a peaceful feeling almost like the time has stopped.
My works deal with a time and place where appearance has no effect on an individual's identity, and the skeletons in my art create a discussion about the idea where we would all be equal no matter our appearance, gender or cultural participation. The skeleton reflects life instead of death in my works, but the cycle of life and nature are also present in my works. 
With the means of painting, I create moments from everyday life, where beauty and the macabre meet each other without excluding the other. With my art, I want to encourage people to think about their influence and time on earth and to examine their own relationship with nature.
Back to Top